965 51 51 30 - Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes gaianes@gaianes.es

Avisos Legales

 

Avisos Legals

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL http://www.gaianes.es (d’ara endavant, el lloc web), que Ajuntament de Gaianes posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Ayuntamiento de Gaianes
Domicilie social: Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes
Població: Gaianes
Província: Alacant
C.P.: 03840
C.I.F.: P0307200F
Telèfon de contacte: 965515130
Correu electrònic:gaianes@gaianes.es
Dades registrals:

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Ajuntament de Gaianes a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.-ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. Ajuntament de Gaianes no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.
Ajuntament de Gaianes podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguen ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’Ajuntament de Gaianes, ni remetre publicitat o informació valent-se para açò dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenlaces que incorporen tercers en les seues pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’Ajuntament de Gaianes.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Ajuntament de Gaianes no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús. Ajuntament de Gaianes no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
Ajuntament de Gaianes no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporen en la web per a l’obertura d’unes altres. Ajuntament de Gaianes no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puga accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Ajuntament de Gaianes no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’haja accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web no emplea cookies ni cualquier otro procedimiento invisible de recogida de información cuando el usuario navega por ella, respetando en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.
*SI SE EMPLEAN COOKIES CONSULTAR COMUNICADO SOBRE USO DE COOKIES La web emplea cookies, puede consultar nuestra Política de Cookies, que respeta en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Son propiedad de Ayuntamiento de Gaianes, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web, así como de los contenidos que alberga. Cualquier uso de la web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a ………., cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de Ayuntamiento de Gaianes.

8.- POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCION DE DADES

Ajuntament de Gaianes garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionen les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Ajuntament de Gaianes o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Ajuntament de Gaianes
Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Ajuntament de Gaianes ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant açò, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què considere oportú que se cedisquen les seues dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.
En compliment de l’establit en la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a açò deu contactar amb nosaltres en

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Ajuntament de Gaianes i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, Ajuntament de Gaianes i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Ajuntament de Gaianes.