965 51 51 30 - Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes gaianes@gaianes.es

Política de Privacitat

Política de Privacitat

En compliment de l’establit en la RGPD, li informem que les seues dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així mateix, les seues dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercitar els seus drets ARC davant Ajuntament de Gaianes, amb adreça en Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes , adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta en deure secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fóra el destinatari, li sol·licitem que ens ho indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedint a la seua destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que facilite als destinataris del servei a través de la seua “Política de Privadesa”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre aquest tema, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic puga establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, anara necessària.