965 51 51 30 - Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes gaianes@gaianes.es

EDICTE I PLECS LICITACIÓ BAR PISCINA MUNICIPAL DE GAIANES