965 51 51 30 - Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes gaianes@gaianes.es

ECOVID 2021

  • Contractacions ECOVID 2021: 1

 

PROGRAMA ECOVID – DESCRIPCIÓ:

Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). Programa Ecovid 2021

  • Subvenció rebuda: 18.771,48 euros.
  • Nombre de contractes: 1.
  • Duració del contracte: des del 30 de Desembre de 2021 fins el 29 de Desembre de 2022.
  • Tipus de contracte: contracte temporal a jornada completa.

Ocupació contractada i eines a realitzar:

  • AUXILIAR ADMINISTRATIVA. Les funcions a realitzar serán d’atenció al public, registre d’entrada i gestió d’expedients administratius.

 

Ajuda cofinanciada per el Fondo Social Europeu. Unió Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html