965 51 51 30 - Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes gaianes@gaianes.es

NOTA INFORMATIVA

MESURES EXTRAORDINARIES SETMANA SANTA I PASCUA

Us informem que en base a la Ordre de 2 de Març de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per al període entre el Dijous Sant i el dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos, queden prohibides, com a mesura de precaució, en els terrenys forestals, en els confrontants i amb una proximitat menor a 500 metres d’aquells, les accions o activitats següents:

a) Crema de marges de cultius o restes agrícoles o forestals.

b) La crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus.
c) Operacions de destil•lació de plantes aromàtiques.